Organisatieadvies

Uw wenst uw organisatie in te richten en aan te sturen volgens uw eigen inzichten. Deze inzichten worden op hun beurt gevoed en beïnvloed door een continue stroom van nieuwe managementmethoden, veranderende wetgeving, eisen van klanten en leveranciers en vele andere ontwikkelingen die invloed hebben op uw organisatie.

Corporate governance, accountability, voorspelbaarheid en aandeelhoudersdenken zijn vertrouwde begrippen. Daar komt de groeiende invloed bij van financiële cijfers en data die alles meetbaar en transparant zouden moeten maken. Dit beïnvloedt de professionele vrijheid zoals die door uw mensen wordt ervaren. Dit heeft gevolgen voor de motivatie en het gedrag.

Al sinds de oprichting in 2003 werkt ACG vanuit de overtuiging dat het succes van organisaties wordt bepaald door het succes van de mensen die er werken. Mensen die zich gewaardeerd voelen zijn automatisch gemotiveerd en presteren daardoor beter. Ze hebben plezier in hun werk en zetten hun talenten effectief in.

ACG adviseert u graag bij de afwegingen die u maakt tussen de zakelijke en de menselijke factoren. Onze focus richt zicht altijd op:

Verkoop,
Marketing,
Teamvorming,
Cultuurverschillen,
Veranderingsprocessen


Door deze focus zorgen wij er samen met u voor dat de doelstellingen van uw organisatie gerealiseerd worden op een toekomstvaste wijze.