Finance

ACG biedt u (bege)leiding in cruciale en complexe financiële situaties waarin u als ondernemer of directie/management behoefte heeft aan uitgebreide expertise op het gebied van financiële techniek.

Corporate finance
In het algemeen komt corporate finance advies aan de orde rondom de evaluatie van de strategie van hun onderneming. Als directeur, DGA, commissaris of bewindvoerder houdt u de alignment van uw organisatie aan de strategie nauwlettend in het oog. Bewegen de markt en uw organisatie in dezelfde richting, wat is de positie van uw bedrijf in haar markten, welke activiteiten dragen het meest of juist weinig bij aan de realisatie van uw strategie en bent u de persoon die uw onderneming de komende tien jaar verder gaat brengen. De mensen van ACG hebben deze wezenlijke vragen vaker aan de hand gehad. Regelmatig gevolgd door een waardebepaling van de activiteiten. De strategische afwegingen doen u mogelijk besluiten een nieuwe markt te betreden door de overname van een bedrijf in die sector. Of andersom, u besluit een deel van uw activiteiten of het geheel te verkopen. Onze consultants zetten hun ervaring bij deze processen graag voor u in.

Een bijzondere situatie is die waarin managers de kans krijgen de activiteiten te kopen waaraan zij leiding geven via een management buy-out (MBO). Omdat zij vaak niet over de middelen beschikken om de overnamesom te voldoen, dienen zij naast het traject met de verkoper ook de financiering van de overnamesom te arrangeren. Dit is een zeer intensief proces in een complexe wereld. Financiële en proceservaring zijn hierbij de essentiële houvast. Indien er vervolgens een groot deel met bankleningen wordt gefinancierd (leveraged buy-out, LBO) is tevens juridische ervaring vereist. Deze dynamiek is het speelveld van uw ACG adviseur.

Verder kunnen wij uw onderneming behulpzaam zijn op nagenoeg alle terreinen van (ondernemings)financiering. Wij hebben uitgebreide expertise in het arrangeren van leningen in het kader van bedrijfs- of vastgoedfinancieringen. Vaak hebben wij deze financieringen gestructureerd als beleggingsproducten zoals obligaties en andere gestructureerde beleggingen. Deze beleggingsproducten geven u toegang tot de meer gespecialiseerde delen van de kapitaalmarkt.

Financiële logistiek
Onze consultants hebben jarenlange ervaring in het handelen in de meest voorkomende financiële producten. Dit op basis van een diepgaande kennis van de geld- en kapitaalmarkt en al haar producten. Onze expertise loopt uiteen van het betalingsverkeer met uw bank(en), uw cash-, rente-, en valuta- en risicomanagement, tot de meest geavanceerde derivaten die op deze terreinen worden toegepast.

Derivaten
Derivaten kunnen heel nuttige en krachtige toepassingen bieden voor uw organisatie. Zij worden bijvoorbeeld ingezet uit oogpunt van risicobeperking als ook voor rendementsverbetering of balansoptimalisatie.
De complexiteit van deze producten maakt het echter belangrijk dat er bij u afdoende kennis aanwezig is om te bepalen of het product optimaal is gestructureerd en passend is voor uw organisatie. ACG kan deze rol voor u vervullen: wij hebben uitgebreide expertise in deze technische en theoretische niche.
In gestructureerde en afgeleide producten zoals Asset Backed Securities, Covered Notes en andere gestructureerde producten speelt optiewaardering een belangrijke rol. De consultants van ACG adviseren sinds jaar en dag institutionele beleggers, stichtingen en pensioenfondsen bij het bepalen van de correcte waarderingen van deze complexe producten. Daarnaast bieden wij hen assistentie bij het herstructureren van derivatenposities.

Risicomanagement
Risicomanagement vormt in toenemende mate een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is zowel van belang op microniveau (de dagelijkse activiteiten) als op macroniveau (grote onverwachte gebeurtenissen). Wij maken onderscheid tussen risico’s verbonden aan de financieringsstructuur van uw onderneming en de risico's verbonden aan uw beleggingen binnen uw fonds of stichting. ACG heeft uitgebreide expertise op al deze vlakken en kan u helpen om uw organisatie voor te bereiden op externe en interne (onverwachte) gebeurtenissen.
Wij werken graag met u samen dit te realiseren. Naast het bekrachtigen van de processen en het toepassen van financiële instrumenten zijn hierbij ‘hands-on’ trainingen en het creëren van bewustzijn binnen uw organisatie van groot belang. Uiteraard wordt onze bijdrage in samenspraak met u volledig op maat gemaakt.