Training

Al sinds haar oprichting in 2003 werkt ACG vanuit de overtuiging dat het succes van organisaties wordt bepaald door het succes van de mensen die er werken. Mensen die zich gewaardeerd voelen zijn automatisch gemotiveerd en presteren daardoor beter. Ze hebben plezier in hun werk en zetten hun talenten effectief in.

Daarom is investeren in de persoonlijke kracht van mensen geen kostenpost maar een investering in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. ACG maakt mensen bewust van hun eigen kwaliteiten en wij helpen hen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en gedrag. Daardoor voelen ze zich zekerder en zijn ze succesvoller.
Dit leidt tot een sterkere organisatie, hechte teams, tevreden mensen. En daarmee uiteindelijk tot meer inzet en een hogere klantentevredenheid en dus meer omzet en een hogere marge.

Trainingen met tevredenheid, zekerheid en uitdaging

Onze trainingen zijn:
Resultaatgericht: wij zorgen in overleg met u voor een meetbaar resultaat. Voor het behalen van de doelstelling gaan wij graag in overleg met u een resultaatverplichting aan.
Ambitieus: wij zien het als een uitdaging om u te helpen bij het behalen van uw ambitieuze en uitdagende doelstellingen.
Innovatief: wij zijn innovatief op het gebied van leren door middel van vele door onszelf of in samenwerking met u ontwikkelde leerconcepten.
Effectief: onze trainingen zijn effectief omdat we niet alleen potentieel activeren, maar ook nieuwe competenties verankeren in de werkomgeving.
Inspirerend: onze grondtoon is positief, stimulerend en inspirerend, maar we dagen ook uit tot confrontatie en eigen inbreng.
Duidelijk en transparant: wij confronteren u niet met verborgen kosten.

NIBE-SVV

Naast onze eigen trainingsprogramma's verzorgen wij ook financiële opleidingen onder de vlag van het NIBE-SVV, hèt kennisinstituut voor de financiële dienstverlening.