Disclaimer

Disclaimer

Bij de totstandkoming van onze website betracht Aerdenhoutse Consultancy Groep B.V. (ACG) de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie onjuist is. Tevens wordt op deze site verwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Hierover hebben wij geen controle.

Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties ondernomen op basis van informatie die op deze website is opgenomen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website komen toe aan ACG. Niets van deze website mag worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ACG.